[team_member name=”Николай Спасов” position=”Главен Оперативен Директор” btn_text=”View Linkedin profile” btn_link=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/” back_text=”Back to all” back_link=”https://docs.google.com/document/d/1Ayt-H44G5K5NcVLHDU5-2hA10D7klc_Tk2TeqJUVhQ8/edit#” background_header=”#219e72″ background_content=”#ffffff” sub_background=”#0d0d0d” img360_1=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-member/assets/employee_360.png” img1440_1=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-member/assets/employee_1440.png” img360_2=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/uploads/2023/03/солнышка.png” img1440_2=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/uploads/2023/03/солнышка.png” img360_3=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/uploads/2023/03/aff72628392121.55be070f71634.jpg” img1440_3=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/uploads/2023/03/aff72628392121.55be070f71634.jpg” img360_4=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/uploads/2023/03/aff72628392121.55be070f71634.jpg” img1440_4=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/uploads/2023/03/солнышка.png” img360_5=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/uploads/2023/03/aff72628392121.55be070f71634.jpg” img1440_5=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/uploads/2023/03/installments-for-shopping-hero-banner-mob.png”]

Николай Спасов отговаря за ключови проекти в TBI Bank като имплементацията на вътрешната банкова система, дигитализацията, както и цялостното подобряване на корпоративната ни среда. Основните принципи, върху които изгражда кариерата си, са насочени към непрекъснато усъвършенстване, поддържане на успешен екип и постоянно постигане на поставените цели.

[/team_member]

News

TExt
[sheverev_tabs_team header=”Our team” background_header=”#f4f4f4″ background_content=”#ffffff” sub_background=”#0d0d0d” dark_theme=”dark”][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”] [team_card name=”Person name” position=”Person position” btn_text=”Виж още” btn_link=”#” img360=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img768=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1024=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1440=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png”][/team_card] [team_card name=”Person name” position=”Person position” btn_text=”Виж още” btn_link=”#” img360=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img768=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1024=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1440=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png”][/team_card] [team_card name=”Person name” position=”Person position” btn_text=”Виж още” btn_link=”#” img360=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img768=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1024=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1440=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png”][/team_card] [team_card name=”Person name” position=”Person position” btn_text=”Виж още” btn_link=”#” img360=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img768=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1024=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1440=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png”][/team_card] [team_card name=”Person name” position=”Person position” btn_text=”Виж още” btn_link=”#” img360=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img768=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1024=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1440=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png”][/team_card] [/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”test” tab_hide=”show”] [team_card name=”Person name” position=”Person position” btn_text=”Виж още” btn_link=”#” img360=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img768=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1024=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1440=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png”][/team_card] [team_card name=”Person name” position=”Person position” btn_text=”Виж още” btn_link=”#” img360=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img768=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1024=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1440=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png”][/team_card] [team_card name=”Person name” position=”Person position” btn_text=”Виж още” btn_link=”#” img360=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img768=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1024=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1440=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png”][/team_card] [team_card name=”Person name” position=”Person position” btn_text=”Виж още” btn_link=”#” img360=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img768=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1024=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1440=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png”][/team_card] [team_card name=”Person name” position=”Person position” btn_text=”Виж още” btn_link=”#” img360=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img768=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1024=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1440=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png”][/team_card] [team_card name=”Person name” position=”Person position” btn_text=”Виж още” btn_link=”#” img360=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img768=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1024=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png” img1440=”https://tbi-wp-bg.sheverev.com/wp-content/plugins/sheverev/fusion-custom-elements//elements/team-card/assets/our_team_card.png”][/team_card] [/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”ttttttttt” tab_hide=”show”]

dfdffdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf

[/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]

dcdfdfdf

[/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][sheverev_tabs_team_child title=”All” tab_hide=”show”]Add Avada-Builder element: [2023 Team card][/sheverev_tabs_team_child][/sheverev_tabs_team]

tbi bank in your phone

Get link

Mobile app QR
Scan QR
& Download the app

Up to 3%
interest on
savings

  • 30 days top-up period
  • Secured up to 196 000 BGN
  • No fees and no minimum amount
Learn more

Fee-free debit card

  • Order fee-free debit card with your phone
  • withdraw anywhere fee-free
  • transfer fee-free

Learn more