Subheader
Банков кредит изцяло онлайн
  • Сума до 15 000 лв. без поръчител и без посещение на банков офис
  • Не ти е нужна лична карта или други документи, за да видиш предложението ни
  • ГПР от XX%

Безопасността на първо място

Процесът е безконтактен и изцяло дигитален, от кандидатстването до подписването на договора за кредит.