Μπορείτε να μας στείλετε το παράπονό σας συμπληρώνοντας τη φόρμα

  Η Τράπεζα TBI είναι υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια του ισχύοντος Ευρωπαικού Κανονισμού.

  Ως διαχειριστής, η Τράπεζα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο στη νομική βάση που σχετίζεται με την προετοιμασία της απάντησης στο σχετικό παράπονο και αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά για τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται σύμφωνα με την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης

  Η Τράπεζα δύναται να μεταφέρει δεδομένα σε τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας με βάσει τις προβλέψεις της νομοθεσίας

  Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι TBI BANK EAD, Λεοφ. Κηφισίας 196, Τ.Κ. 15231, ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@tbibank.gr

  subheader line subheader line
  Τηλεφωνικό κέντρο
  Ωρες εργασίας
  ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  08:00 - 21:00
  ΣΑΒΒΑΤΟ
  10:00 - 18:00
  Κεντρικά γραφεία
  Λεωφ. Κηφισίας 196,
  Χαλάνδρι 152 31, Ελλάδα