Кажи „да“ на пари, които работят за теб

Вземи до 2.10% годишна лихва в лева и евро. Депозирай сега за период от 1 до 60 месеца в наш офис.

Виж къде сме

hero-building-image

Защо да откриеш депозит при нас?

Изгоден

Топ лихви и никакви такси, включително за теглене на дата на падеж

Практичен

Депозитът се подновява автоматично за същия срок и можеш да го следиш в мобилното ни приложение

Гъвкав

Депозит за всякакви срокове в BGN, EUR и USD без минимална сума и безплатно довнасяне до 30 дни след откриването

Сигурност

Парите ти и начислената лихва са защитени според ЗГВБ

Свали приложениетo

Лихвени проценти

BGN

1 Месец
0.30%
3 Месеца
0.50%
6 Месеца
0.60%
9 Месеца
0.75%
12 Месеца
0.90%
15 Месеца
1.00%
18 Месеца
1.10%
24 Месеца
2.00%
36 Месеца
2.10%
48 Месеца
2.10%
60 Месеца
2.10%

EUR

1 Месец
0.30%
3 Месеца
0.50%
6 Месеца
0.60%
9 Месеца
0.75%
12 Месеца
0.90%
15 Месеца
1.00%
18 Месеца
1.10%
24 Месеца
2.00%
36 Месеца
2.10%
48 Месеца
2.10%
60 Месеца
2.10%

USD

1 Месец
0.30%
3 Месеца
0.50%
6 Месеца
0.60%
9 Месеца
0.75%
12 Месеца
0.90%
15 Месеца
1.00%
18 Месеца
1.10%
24 Месеца
1.20%
36 Месеца
1.50%
48 Месеца
1.75%
60 Месеца
2.00%
Парите ти са на сигурноВлогове в размер до 196 000лв. и начислените лихви са защитени от Фонда за гарантиране на влогове съгласно ЗГВБ

Въпроси и отговори

Има ли такси за откриване и поддръжка на депозита ми?

Не, никакви такси, включително за теглене на дата на падеж.

Мога ли да увелиавам сумата на парите, които съм депозирал?

Да, имаш право да довнасяш средства по депозита в рамките на 30 дни от откриването му.

Какво ще стане, ако прекратя депозита си по-рано?

Ще ти начислим лихва с текущия годишен процент за разплащателни сметки, съгласно актуалния бюлетин. Няма такси за предсрочно прекратяване.

Каква гаранция имам за парите, които съм депозирал?

Влогове в размер до 196 000лв. или еквивалент в друга валута и начислените лихви са защитени от Фонда за гарантиране на влогове съгласно ЗГВБ.

Срокът на депозита ми изтича. Трябва ли да правя нещо?

В случай, че не си ни дал допълнителни инструкции, депозитът се подновява автоматично за същия срок – при стандартен лихвен процент и условия, актуални към датата на подновяване.

Трябва ли да плащам данък върху лихвата по депозита ми?

Не.