Get cash
instantly

  • Check your offer without any documents
  • No need of guarantor
Get link

Main block title goes here; Main block title goes here

Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content; Lorem ipsum is a placeholder text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content

Element 1 title

Топ лихви и никакви такси, включително за теглене на дата на падеж

Element 2 title

Депозитът се подновява автоматично за същия срок и можеш...

Element 3 title

Получаваш нотификация за всяко плащане с neon

Securities

Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени облигации, от 29.06.2021г., потвърден с Решение № 486 – Е от 13.07.2021 г. на Комисия за финансов надзор („Проспектът“) Проспект за облигации на TBI Bank Предупреждения към инвеститорите Проспектът е валиден в срок до 13.07.2021г., при положение че е бил допълнен с едно или повече допълнения, в случай че това се изисква в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство. Потенциалните инвеститори в облигации, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че съгласно изискванията на приложимото законодателство задължението за изготвяне на допълнение към Проспекта в случай на настъпването на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия в Проспекта, не се прилага, когато Проспектът вече не е валиден. Проспектът съдържа хиперлинкове към уебстраници, съдържащи източници на определена информация, която е използвана за съставянето му. Независимо от това, информацията, налична в тези уебстраници, не е инкорпорирана чрез препращане в Проспекта и не е част от него, поради което не е проверявана или одобрявана от страна на Комисия за финансов надзор, включително в рамките на процедурата по потвърждаване на Проспекта. Потенциалните инвеститори в облигации, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че първичното публично предлагане на облигации се осъществява единствено на територията на Република България, но не и в която и да е друга държава, включително държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското

Fee-free debit card

  • Order fee-free debit card with your phone
  • withdraw anywhere fee-free
  • transfer fee-free
Download the app
building-block-image

Securities

Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени облигации, от 29.06.2021г., потвърден с Решение № 486 – Е от 13.07.2021 г. на Комисия за финансов надзор („Проспектът“) Проспект за облигации на TBI Bank Предупреждения към инвеститорите Проспектът е валиден в срок до 13.07.2021г., при положение че е бил допълнен с едно или повече допълнения, в случай че това се изисква в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство. Потенциалните инвеститори в облигации, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че съгласно изискванията на приложимото законодателство задължението за изготвяне на допълнение към Проспекта в случай на настъпването на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия в Проспекта, не се прилага, когато Проспектът вече не е валиден. Проспектът съдържа хиперлинкове към уебстраници, съдържащи източници на определена информация, която е използвана за съставянето му. Независимо от това, информацията, налична в тези уебстраници, не е инкорпорирана чрез препращане в Проспекта и не е част от него, поради което не е проверявана или одобрявана от страна на Комисия за финансов надзор, включително в рамките на процедурата по потвърждаване на Проспекта. Потенциалните инвеститори в облигации, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че първичното публично предлагане на облигации се осъществява единствено на територията на Република България, но не и в която и да е друга държава, включително държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското

икономическо пространство или трета страна, като в случай че първичното публично предлагане на облигациите приключи успешно, съгласно условията, посочени в Проспекта, облигациите ще бъдат предмет на допускане до търговия единствено на “Българска фондова борса” АД, но не и на друг регулиран пазар на ценни книжа, организиран в която и да е друга държава, различна от Република България. Във връзка с това, публикуването на Проспекта няма за цел и не следва да бъде считано за каквато и да форма на публично предлагане или поемане на задължение за заявяване на допускане на облигациите, предмет на Проспекта, в която и да е друга държава, различна от Република България. В облигациите не следва да инвестират лица, които са местни или имат друга правно релевантна връзка с държави, чието законодателство не позволява такова инвестиране.“ Приложения към проспекта за облигации на TBI Bank Резюме на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени облигации, от 29.06.2021г., потвърден с Решение № 486 – Е от 13.07.2021 г. на Комисия за финансов надзор Резюме на Проспект за облигации на TBI BankСъобщение за резултатите от предлагането на емисия подчинени облигации на „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД Съобщение за публично предлагане на подчинени срочни облигации на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД Оповестяване на вътрешна информация по чл.17§1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета

Основни характеристики

0
до
0
0
до
0

Inner block title

Some description text should go here, some more description text should go here…
Click this button now

Reports

20232022

Just a test.

Get cash
instantly

  • Check your offer without any documents
  • No need of guarantor
Get link
  • Cash
  • Auto

Да, с tbi bank

Ти решаваш

каква сума да вземеш и за колко време с достъпни за теб месечни вноски

100% прозрачност

без скрити такси и объркващи условия

Кредит по всяко време

без излишни усилия, на разположение онлайн 24/7

Бързо и лесно

без чакане на опашки, мигновен отговор след попълване на нужната информация, само с лична карта

Винаги до теб

и никога няма да те оставим на seen. Пиши ни в чата в приложението или ни се обади, на разположение сме 24/7 за всеки

Свали приложениетo

Вземи сега, ето как

Вземи сега, ето как

Други начини за плащане на вноската ти

С мобилното ни приложение

изтегли tbi bank app от тук: Android или iOS и плащай без допълнилни такси

В банков офис на tbi bank

трябва ти само лична карта

Погасявай безплатно месечните си вноски с
tbi bank app

Погасявай безплатно месечните си вноски с
tbi bank app

Банката в телефона ти

спестявай и разполагай с парите си, 100% дигитално, без висене на опашка. Открий безплатна сметка в tbi bank app

 

 

Свали приложениетo

building-block-image

Защо да избереш потребителски кредит

Избор

Ти решаваш за какво да харчиш, ние осигуряваме финансирането. Кандидатствай за суми до 20 000 лв.

Бързина

Получаваш одобрение на кредита до 15 минути.

Свобода

Възможност за погасяване на кредита до 60 месеца.

Удобство

Кандидатствай само с документ за самоличност в наш офис или онлайн.

Приложими документи

Learn more